ไทย
Eng
‘เราได้รับมาตรฐาน การันตีโดยองค์กรชั้นนำ
ท่านจึงมั่นใจได้เมื่อเลือกใช้บริการเรา’
นิมสิริได้ส่งสินค้าของทางโรงงานไปทำการทดสอบกับทางสถาบันรับรองคุณภาพที่มีชื่อเสียง
เป็นที่รู้จักในระดับสากล ณ ประเทศออสเตรเลีย อันได้แก่
VIPAC : Engineer & Scientists สถาบันรับรองคุณภาพ ด้านงานวิศวกรรม และวิทยาศาสตร์ และ
NATA (National Association Of Testing Authorities) หน่วยงานที่ให้การรับรองด้าน
เทคนิคสำหรับผู้เชี่ยวชาญงานอุตสาหกรรม ซึ่งต้องการการันตีความน่าเชื่อถือของสินค้า หรือบริการ
ที่จะส่งมอบออกไปให้กับลูกค้า โดยสินค้าของนิมสิริ ผ่านการทดสอบ และยืนยันได้ทั้งหมดว่า
เป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานสากลอย่างแท้จริง
เอกสารรับรองมาตรฐาน 1
1 of 2
เอกสารรับรองมาตรฐาน 2
2 of 2