ไทย
Eng
‘พร้อมแบ่งปันให้สังคม เพื่อน และสิ่งแวดล้อมด้วยใจ
คืออีกหนึ่งความรับผิดชอบของเรา’
นิมสิริกับกิจกรรม CSR
เพื่อสังคม
ดูกิจกรรมในหมวดนี้
เพื่อสิ่งแวดล้อม
ดูกิจกรรมในหมวดนี้
เพื่อเพื่อน และครอบครัว
ดูกิจกรรมในหมวดนี้
คุณการย์สิริ พินิตภูวดล บริจาคเงิน 1 ล้านบาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ
นิมสิริ กับกิจกรรมเพื่อสนับสนุนเด็ก และเยาวชน
จัดสรรเวลากีฬา และสันทนาการสำหรับพนักงานนิมสิริ