ไทย
Eng
ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | คุณการย์สิริ พินิตภูวดล บริจาคเงิน 1 ล้านบาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ
คุณการย์สิริ พินิตภูวดล บริจาคเงิน 1 ล้านบาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ
24 ก.ค. 2558
คุณการย์สิริ  พินิตภูวดล CEO บริษัท นิมสิริ จำกัด มอบเงินบริจาคจำนวน  1,000,000  บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ
เพื่อโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 4
รับมอบโดย  คุณมาลี  สังวาลย์เล็ก  รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ ในวันศุกร์ ที่  24  กรกฎาคม  2558