ไทย
Eng
สินค้า
หน้าหลัก | สินค้าหลัก | หัวจ่ายลมติดเพดาน 4 ทิศทาง
หัวจ่ายลมติดเพดาน 4 ทิศทาง
การกระจายลม 4 ทิศทาง
ข้อมูลทั่วไป
แคตาล็อก
รายละเอียดสินค้า
-
- ติดตั้งเพิ่มตัวปรับปริมาณลมออก (Volume Damper)

สีมาตรฐาน : สีอบขาว, อลูมิเนียม
คุณสมบัติ / จุดเด่น
+
- สามารถสั่งทำให้ลมออก 1, 2, 3 ทางได้
ขนาด
+
- 10 x 10"
- 12 x 12"
- 14 x 14"
01

p4-5_bb