ไทย
Eng
สินค้า
หน้าหลัก | สินค้าพิเศษ | บานปรับลมเหลี่ยมแบบมอเตอร์ขับเคลื่อน (Motorized Damper)
บานปรับลมเหลี่ยมแบบมอเตอร์ขับเคลื่อน (Motorized Damper)
ข้อมูลทั่วไป
แคตาล็อก
รายละเอียดสินค้า
-
เหล็กอาบสังกะสี
คุณสมบัติ / จุดเด่น
+
ใช้ปรับปริมาณลม ควบคุมด้วยมอเตอร์ (อุปกรณ์เสริม)
ขนาด
+
สามารถสั่งทำตามแบบ