ไทย
Eng
สินค้า
Round Volume Damper
ชุดปรับปริมาณลม
ข้อมูลทั่วไป
แคตาล็อก
รายละเอียดสินค้า
-
เหล็กอาบสังกะสี
คุณสมบัติ / จุดเด่น
+
ใช้สำหรับท่อลมแบบกลม หรือ ต่อกับท่อลมอ่อน
ขนาด
+
สามารถสั่งทำตามแบบ