ไทย
Eng
สินค้า
หน้าหลัก | สินค้าพิเศษ | หัวจ่ายกลมติดเพดาน (Round Diffuser)
หัวจ่ายกลมติดเพดาน (Round Diffuser)
ปรับปริมาตรลมได้ และเพิ่มประสิทธิภาพของการกระจายลม
ข้อมูลทั่วไป
แคตาล็อก
รายละเอียดสินค้า
-
คุณสมบัติ / จุดเด่น
+
ขนาด
+
rd pic1