ไทย
Eng
สินค้า
หน้าหลัก | สินค้าขนาดมาตรฐาน | หน้ากากลมส่งแบบกลม
หน้ากากลมส่งแบบกลม
เพิ่มตัวปรับลม อบสีขาว
ข้อมูลทั่วไป
แคตาล็อก
รายละเอียดสินค้า
-
คุณสมบัติ / จุดเด่น
+
ขนาด
+
ขนาดมาตรฐาน 3 ขนาดได้แก่

10”
12”
14”