ไทย
Eng
สินค้า
หน้าหลัก | สินค้าขนาดมาตรฐาน | หน้ากากลมส่งสำหรับติดใต้ฝ้าเพดาน แบบเหลี่ยม
หน้ากากลมส่งสำหรับติดใต้ฝ้าเพดาน แบบเหลี่ยม
เพิ่มตัวปรับลม อบสีขาว
ข้อมูลทั่วไป
แคตาล็อก
รายละเอียดสินค้า
-
คุณสมบัติ / จุดเด่น
+
ขนาด
+
ขนาดมาตรฐาน 3 ขนาดได้แก่

10 x 10”
12 x 12”
14 x 14”