ไทย
Eng
สินค้า
หน้าหลัก | สินค้าพิเศษ | บานปรับเปลี่ยนทิศทางลม (Louver for CDU)
บานปรับเปลี่ยนทิศทางลม (Louver for CDU)
ข้อมูลทั่วไป
แคตาล็อก
รายละเอียดสินค้า
-
เหล็กอาบสังกะสี / อบพ่นสี
คุณสมบัติ / จุดเด่น
+
ใช้ปรับเปลี่ยนทิศทางของลมสำหรับเครื่องปรับอากาศ (CDU)
ขนาด
+
สามารถสั่งทำตามแบบ