ไทย
Eng
สินค้า
หน้าหลัก | สินค้าพิเศษ | ชุดปรับปริมาณลม (Round Volume Damper)
ชุดปรับปริมาณลม (Round Volume Damper)
ข้อมูลทั่วไป
แคตาล็อก
รายละเอียดสินค้า
-
เหล็กอาบสังกะสี
คุณสมบัติ / จุดเด่น
+
ใช้สำหรับท่อลมแบบกลม หรือ ต่อกับท่อลมอ่อน
ขนาด
+
สามารถสั่งทำตามแบบ